Funkce CONVERT v Excelu a Google Sheets

Konverze jednotek v Excelu a Google Sheets je jednodušší než si myslíte. Není potřeba vymýšlet žádné složité vzorce pro převody. Stačí použít jednu správnou funkci. Funkce CONVERT slouží pro převod hodnot mezi měrnými soustavami. Tento článek je zaměřený pouze na jednotky informace, tedy bit (základní jednotka digitální informace) a byte (jednotka digitální informace, skládá se […]

Jak v Excelu vyřešit chybu při dělení nulou

Pokud se v Excelu pokoušíte dělit nulou, uvidíte v buňce s výsledkem chybu #DIV/0!. Dělit nulou nedává smysl, ale práce s některými datasety to může vyžadovat. Chybu je možné vyřešit pomocí jednouchého vzorečku. Řešení: Je nutné použít podmínku. Ukázkový vzorec =A2/B2 stačí změnit například na =IF(B2=0;B2;A2/B2). V české verzi Excelu =KDYŽ(B2=0;B2;A2/B2). Vysvětlení vzorce: KDYŽ je […]

Jak v Excelu filtrovat hodnoty obsahující otazník nebo hvězdičku

Hvězdička (*) a otazník (?) slouží v Excelu jako zástupné znaky (tzv. wildcards). Hvězdička nahrazuje libovolně dlouhý řetězec znaků, otazník pak jeden libovolný znak. Některé datasety, se kterými pracujete, určitě tyto znaky obsahují. Typicky třeba URL mohou obsahovat UTM parametry. Je potřeba zajistit, aby Excel dané znaky nepovažoval za zástupné a správně je escapovat. Řešení: […]