Character Counter

Textový vstup

0 řádků, 0 slov a 0 znaků.

FAQ

Character Counter počítá znaky, slova a počet řádků v textu.  

Nástroj nemá žádné pevné limity, funguje v reálném čase a není nijak monetizovaný, čímž se odlišuje od jiných podobných nástrojů, na které můžete narazit. 

Vložte nebo napište libovolný text do textového pole. Vše je počítáno automaticky. Pro resetování vstupu nebo metrik použijte tlačítko “Reset”. 

Character Counter funguje pro texty ideálně do 1.000.000 znaků, 100.000 slov nebo 10.000 řádků.

Větší vstupy mohou způsobit timeout nebo zpomalit váš prohlížeč.

Nástroj neshromažďuje žádné osobní údaje, data na vstupu ani na výstupu.

Použití nástroje je anonymní, bezplatné a bez reklam.

info@entrop.ee